Vycházka 1. a 2. třídy

  • image000000_3

V úterý 20. 6. 2023  proběhla vycházka 1. a 2. třídy po naučné stezce Štěpánovský čtyřlístek. Děti se mohly seznámit se zajímavostmi spojené s těžbou barevných rud.  Z naučných tabulí plnily zajímavé úkoly. Získaly informace o okolních obcích a dalších přírodních zajímavostech. Prohlédly si Švařecký kostelík a zastávka byla i u studánky ve Švařci. Zvlaženi vodou z potůčku odcházely spokojeně do školy.                                                                                                           

Učitelky 1. a 2. třídy