Školní družina

druzina

pevná linka do družiny: 566 560 019

mobil do družiny: +420 604 650 355

e-mail do družiny: druzina@zsstep.cz

Základním prostředkem práce v družině je hra a rozvoj zájmových aktivit dětí, kde respektujeme požadavek dobrovolnosti, zajímavosti a zájmovosti, aktivity, citlivosti a citovosti a také prostor k seberealizaci.

Školní družina – přihlášeno 55 dětí.

Vychovatelky:

Jana Poláková – ŠD I. odd. : 1. a 5. třída

Eliška Illeková – ŠD II. odd.: 3. a 4. třída

Věra Bukáčková – ŠD III. odd.: 2. třída

 

Provozní doba: 6:15 – 15:30 platí od 1. 9. 2020

Úhrada za školní družinu činí 500 Kč za školní rok a je splatná do konce října 2020 ve výši 200 Kč a do konce ledna 2021 ve výši 300 Kč.

Bankovní účet pro úhradu je 115-5502100207/0100 do zprávy pro příjemce uveďte: „ŠD a jméno žáka“.