Labyrint

Dětský pěvecký sbor Labyrint byl založen roku 2002 a působí při ZŠ Štěpánov nad Svratkou jako součást školního klubu. Sbor pracuje pod vedením Evy Čepičkové

V současné době jej navštěvuje 33 členů (ze dvanácti okolních obcí), chlapců a dívek ze ZŠ Štěpánov nad Svratkou, ZŠ Prosetín a ZŠ Nedvědice. Děti se zde učí kultivovanému pěveckému projevu a základním pěveckým dovednostem a technice (správně intonovat, dýchat, artikulovat, rozvíjet harmonické cítění), zpívají jednohlasé písně a jednoduché dvojhlasy a tříhlasy.

Vlastní stránky sboru