Výchovný poradce

Mgr. Silvie Zivčáková

Oblast činnosti:

  • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Karierové poradenství – volba povolání

 

Konzultační hodiny: po domluvě