Aktuálně

Zahájení školního roku 2023/2024

 

 

Základní škola

Slavnostní zahájení pro žáky 2. – 9. ročníku proběhne v pondělí 4. září 2023 od 7:20 hodin před školou, poté získají žáci základní informace od třídních učitelů ve třídách. Tento den žáci končí v 7:50.  Tento den nebude provoz školní družiny.

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku se uskuteční v pondělí 4. září 2023  v 8:00 hodin, zváni jsou i jejich rodiče.

V úterý 5.9. bude výuka probíhat dle rozvrhu, který je zveřejněn na webových stránkách školy a v elektronických žákovských knížkách.  Od 5.9. zahajuje provoz školní družina i školní jídelna.

Mateřská škola

Provoz mateřské školy bude zahájen 4. 9. 2023 v běžném čase 6:15 – 16:15.

 

Upozornění pro rodiče – omezení přístupu automobilem k budově školy

Vzhledem k započaté stavbě nové mateřské školy bude tento školní rok poznamenaný stavebními omezeními především kolem areálu školy. Proto prosíme, dodržujte následující upozornění:

Parkoviště u školy je z části oploceno a využíváno stavební firmou. Parkovat bude tedy možné v prostoru před ním „pod borovicemi“ a to na co nejkratší možnou dobu. Vnímáme, že nejvíce bude toto stání využíváno doprovodem dětí do MŠ.

Nově vzniklé stání (na místě tújí za čekárnou) je výhradně pro zaměstnance školy. Parkovat nebude možné ani za školou. Všude musí být zajištěn přístup na stavbu. Parkovat kola bude možné nadále na stejném místě. Dále žádáme o zvýšenou pozornost při procházení v okolí školy, děti a žáci budou poučeni ještě učiteli, i tak prosíme o součinnost a předání informace o bezpečném pohybu zejména ve venkovním prostoru školy.

Jsme si vědomi nepříjemností, které budeme tento školní rok muset všichni zvládat, ale příslib nové budovy mateřské školy a následné získání komfortnějších prostor pro žáky a zaměstnance základní školy za to stojí.

Děkujeme za pochopení

Vedení ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou

 

OP zaměstnanost plus

Od 1. září 2023 je školní jídelna zapojena do OP Zaměstnanost plus ( obědy pro žáky MŠ a ZŠ zdarma). Požádat si mohou rodiče na základě Čestného prohlášení (tiskopis ZDE, popř. u vedoucí školní jídelny) a Potvrzení o pobírání dávek v hmotné nouzi (příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí).

Příloha č. 7 – Čestné prohlášení