Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září 2022.

Zahájení školního roku pro žáky 2. až 9. ročníku proběhne v 7:20 před budovou školy.  Po slavnostním zahájení získají žáci základní informace od třídních učitelů ve třídách a v 8:05 žáci odcházejí ze školy.

V pátek 2. 9. 2022 proběhnou třídnické hodny v kmenových třídách s třídními učiteli, výuka všech žáků končí po páté vyučovací hodině (1.-5.roč 11:40 a 6.-9. roč. ve 12:05).  Pravidelná výuka všech tříd dle rozvrhu bude od 5. 9. 2022.

Slavnostní zahájení školní docházky pro žáky 1. ročníku  proběhne od 8:30  v budově školy (učebna 1. ročníku).  Vstup rodičům a žákům je od 8:15. Vedení školy zve na slavnostní zahájení i rodiče žáků.  Rodičům budou předány údaje pro elektronickou komunikaci se školou a další informace.

Provoz školní družiny a školní jídelny začíná od pátku 2. září. Školní družina bude 2. 9. 2022 v provozu 6:15 až 12:30.

Zahájení školního roku pro děti v mateřské škole bude 1. 9. 2022. Provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:15.