Důležité informace

Individuální konzultace k výsledkům vzdělávání žáků je možné si domluvit s jednotlivými vyučujícími v uvedených termínech.
úterý 12.1.2021 od 13:00 do 15:30 hodin
středa 13.1.2021 od 13:00 do 16:30 hodin
čtvrtek 14.1.2021 od 13:00 do 15:30 hodin
Vzhledem k mimořádným opatřením je nutné si u učitele rezervovat konkrétní termín a čas. Konzultace se může účastnit pouze jeden rodič a jeden pedagog. Při vstupu do budovy školy prosíme o dodržování hygienických předpisů (3R).
Informování o prospěchu žáků je i nadále kdykoliv možné prostřednictvím informačního systému školy.
Děkujeme za pochopení a součinnost při organizaci.

 

Od 4. 1. 2021 je prezenční výuka pouze pro 1. a 2. ročník a distanční výuka pro 3. až 9. ročník. Výuka probíhá dle rozvrhu uvedeném v informačního systému školy „Bakaláři„ a rozpisu online hodin v aplikaci Teams. Družina pro 1. a 2. ročník má normální provoz.