Důležité informace

Omezení provozu školy

Ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod se usnesením vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022  o přijetí krizového opatření :

Omezuje  provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. 

O způsobu vedení distanční výuky budou žáci všech tříd informování prostřednictvím školního informačního systému „Bakaláři„.

Distanční výuka je pro žáky základní školy povinná a z toho je vyplývající případné omlouvání absence.

Omezení které bylo platné od 8. 10. 2020 se ke dni 13. 10. 2020 s rozhodnutím vlády ruší.

 

Mgr. Jiří Dufek

Letáček Ministerstva zdravotnictví: COVID – chřipka – porovnání příznaků