Důležité informace

Informace platné k 24. 5. 2021

Probíhá  prezenční výuka  pro žáky základní školy.

Testování žáků  probíhá  pouze 1x týdně v pondělí, případně první den přítomnosti žáka v daném týdnu ve škole.  Testování probíhá ve třídách vždy v 1. vyučovací hodině.  Výuka probíhá dle rozvrhu uvedeném v informačním systému školy „Bakaláři„ .  V celé škole platí režimová opatření dle vydaných nařízení a hygienických předpisů.

Děkujeme rodičům za součinnost.

Mimořádné opatření od 24. 5. 2021 (změna)

Mimořádné opatření od 24. 5. 2021

Mimořádné opatření od 17. 5. 2021

 

Informace platné k 10. 5. 2021

Testování žáků 1. stupně probíhá od 3. 5. 2021 pouze v  pondělí, případně první den přítomnosti žáka v daném týdnu ve škole.  Žáci 2. stupně se od 10. 5. 2021testují 2x týdně, tedy v pondělí a ve čtvrtek. V pondělí se žáci 2. stupně testují před příchodem do budovy školy v polytechnické učebně (až po testu na pokyn pracovníka školy odcházejí žáci do šatny).  Testování žáků 1. stupně probíhá ve třídách v 1. vyučovací hodině.

V týdnu od 10. 5.  do 14. 5. 2021 probíhá  prezenční výuka  pro žáky 3. až 7. ročníku základní školy.

Výuka probíhá dle rozvrhu uvedeném v informačním systému školy „Bakaláři„ a pro distanční formu rotační výuky dle rozpisu online hodin v aplikaci Teams.

Děkujeme rodičům za součinnost.

 

Mimořádné opatření od 10. 5. 2021  Změna opatření od 10. 5. 2021(rozšířění opatření o 3 kraje)

Opatření k testování žáků od 3.5.2021  Změna mimořádného opatření k testování žáků od 10. 5. 2021


 

Do naší školy byly ve čtvrtek 8. 4. 2021 doručeny Singclean testy. 

Testování žáků bude probíhat bez asistence pracovníka školy samoodběrem testovaného. Pokud žák sám nezvládne odběr vzorku, bude nutná přítomnost zákonného zástupce pro provedení testu.  U dětí v MŠ je přítomnost rodičů, případně pověřených osob podmínkou provedení tohoto testu. Pracovníci školy při testech vykonávají pouze dohled a zpracovávají administrativní část testování. Testování je plánováno v zadním areálu školy (polytechnická učebna). Bližší informace budou poskytnuty žákům a rodičům dětí MŠ obvyklou komunikační cestou (žákovská knížka, e-mail).

Video k provedení samotestu

Leták k provedení samotestu

Testujeme se, aby bylo ve škole bezpečno:   

Informace pro rodiče         Letáček pro rodiče

Informace pro žáky            Letáček pro žáky
 

 

(pro 1. a 2. ročník bude doplněno 1. 3. 2021).