Důležité informace

(převzato z portálu MŠMT:  Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Výuka probíhá dle rozvrhu uvedeném v informačním systému školy „Bakaláři„ a rozpisu online hodin v aplikaci Teams (pro 1. a 2. ročník bude doplněno 1. 3. 2021).