Důležité informace

Vážení rodiče,

na základě ustanovení § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ředitel školy po projednání se zřizovatelem o prodloužení přerušení provozu mateřské školy v Základní škole a Mateřské škole Štěpánov nad Svratkou. Provoz mateřské školy je přerušen od 16. 3. 2020 do odvoláníRozhodnutí ředitele RO20_2  Rozhodnutí ředitele RO20_3

 

Pokyny pro všechny žáky naší školy týkající se vzdělávání                                                                 

Výuka žáků na naší škole probíhá od 16. března 2020 do odvolání elektronickou cestou prostřednictvím školního systému Bakaláři ke kterému mají žáci i rodiče zřízen dálkový přístup.

V současné době bude upřednostněna výuka českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. V ostatních předmětech probíhá výuka – zadávání úkolů omezené míře. Tento přístup je volen s ohledem k situaci v jednotlivých rodinách.  Pokyny od učitelů týkající se úkolů, komunikaci s žáky (rodiči) koordinují třídní učitelé.  Pokud se komunikace nedaří, případně existují překážky, prosíme rodiče nechť informují třídního učitele. Třídní učitel bude řešit případné jiné možnosti spolupráce.

Úkoly žákům jsou zadávány v systému Bakaláři přes žákovskou knížku – domácí úkoly.

Pokud žáci dlouho pracují v programu a mají delší přestávky, může se stát, že se po určité době systém z bezpečnostních důvodů ukončí. Tím se ztratí i vypracovaná část práce. Doporučujeme si pokyny stáhnout do domácího počítače a následně využívat vypracování zadané práce do příloh (poznámkový blok, textový editor Word, Libre Office a další)   a následně tuto přílohu vložit do úkolu a poslat zpět učiteli ke kontrole.  Pokud potřebujete poradit, prosíme kontaktujte jednotlivé pedagogy.

Prosíme Vás o pravidelné sledování žákovské knížky, kde Vás budeme informovat o případných změnách a úpravách toho nouzového režimu.

 

 

Respektujte prosím všechna doporučení k omezení šíření koronaviru.

Děkujeme, vedení školy.

Další podrobné informace školy