První pomoc do škol

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1

V 8. ročníku je hlavním tématem učiva přírodopisu „biologie člověka“. Pro doplnění je každoročně zorganizován kurz 1. pomoci. Letos na jaře jsme měli praktické ukázky IZS a na konci školního roku – ve středu 19. června – za námi přijela lektorka ČČK, která nám během dopoledne objasnila zásady 1. pomoci, na konkrétních příkladech z praxe vysvětlila, jak bychom se měli v případě potřeby poskytnutí pomoci chovat. Zároveň si žáci mohli některé z technik vyzkoušet.

Děkujeme za praktické rady!

Mgr. Silvie Zivčáková