Inovativní vzdělávání I

Od 1. 9. 2023 je na naší škole spuštěn dotační projekt s názvem Inovativní vzdělávání I. Doba trvání projektu je 24 měsíců, tedy do 31. 8. 2025. Jedná se o prostředky z evropských fondů, z nového Operačního programu Jan Amos Komenský, který navazuje na předchozí tzv. šablonové projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.