Štěpánovský čtyřlístek

 

Projekt je zaměřen na poznávání okolí školy a Štěpánova n.S., jeho unikátního přírodního bohatství.

Od března 2022 se děti postupně seznamovaly s původními tabulemi naučné stezky, vyhledávaly další informace k jejich doplnění a ve spolupráci se Studentským klubem Bystřicko z.s. vytvářely online informační materiály a úkoly. Aktualizovaly informace k  11 tabulím stávající naučné stezky a tyto zpracovávaly do formy webových stránek. Zároveň připravily podklady pro úpravy tabulí včetně vložení QR kódu.  Žáci 2. a 3. ročníky absolvovali 7. září výukový program Chaloupky o.p.s. Dědečkovy včely a babiččiny bylinky v Krátké. 13.9. se pak žáci 7. a 3. ročníku zúčastnili programu Kůrovec za to nemůže ve Sněžném. Společně s rodiči či prarodiči se zúčastnili akce Putování za Štěpánovským čtyřlístkem, která se uskutečnila 30.10. ve spolupráci s obcí Štěpánov nad Svratkou. Školní děti se zúčastnili akce Uklízíme kolem nás, která se uskutečnila ve spolupráci se školní družinou. Děti z MŠ pečovali o Lesoňovický potok v rámci akce Čistá vodička. Věnovali se také, stejně jako žáci 3. ročníku, předcházení vzniku odpadů a třídění odpadů. 24.října se uskutečnil Den se Štěpánovským čtyřlístkem, v rámci něhož se žáci seznámili s obnovenou stezkou, použitím QR kódů na tabulích a s webovými stránkami projektu https://stepanovsky-ctyrlistek6.webnode.cz, tvořili a soutěžili.

Výstupy projektu:

  • webovými stránkami projektu https://stepanovsky-ctyrlistek6.webnode.cz
  • obnovená naučná stezka Štěpánovský čtyřlístek (ve spolupráci s obcí Štěpánov n. S.
  • vycházka po obnovené naučné stezce pro děti, rodiče i seniory
  • projektový Den se Štěpánovským čtyřlístkem
  • online materiály ke stezce i s prezentací projektu
  • 2 dobrovolnické akce pro děti spojené s úklidem blízkého okolí školy
  • čištění studánky u Jeřábku a úprava okolí stezky Štěpánovský čtyřlístek
  • účast na nejméně 2 enviromentálních výukových programech pro žáky
  • účast 2 pedagogů na seminářích zaměřených na enviromentální výchovu