Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět

I v tomto školním roce se naše škola stala aktivním účastníkem Celoroční hry v programu Recyklohraní. Součástí této hry bylo plnění úkolů s ekologickou tématikou, z níž jsme si tentokrát vybrali téma Voda a její šetrná spotřeba. Úkoly jsme plnili napříč celou školou, intenzivně se zapojovala 1. a 8. třída, a také děti z MŠ. Celoroční hry se zúčastnilo více než 1600 škol z celé České republiky, naše snaha pak znamenala 40. místo v ČR a 2. místo v Kraji Vysočina. Díky tomu jsme získali finance na výtvarné pomůcky či odměny pro děti a také příspěvek na dopravu do ekocentra.

Bohumila Blechová