Společným vzděláváním ke zvýšení kompetencí dětí a žáků

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Podpořené aktivity:

  • Školní asistent – personální podpora MŠ
  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
  • Individualizace vzdělávání v MŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ  – čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Sociální pedagog – personální podpora ZŠ

Články z projektu