Infrastrukturou k odbornému vzdělávání na ZŠ Štěpánov nad Svratkou

Předmětem projektu „Infrastrukturou k odbornému vzdělávání na ZŠ Štěpánov nad Svratkou“ je podpora infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí. Bude postavena nová budova s učebnami řemesel a polytechnické výchovy a venkovní učebnou; dále pořízeno vybavení pro jazykovou učebnu a učebnu IT. Součástí projektu je i zajištění konektivity školy dle standardu IROP a drobné úpravy venkovního prostranství. Projekt je finančně podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).