Mateřská škola

Mateřská škola ve Štěpánově nad Svratkou je od 1. 1. 2003   součástí právního subjektu – Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou. Od 12. 3. 2007 je umístěna v budově základní školy.   Zřizovatelem je od 24. 1. 2014 Úřad městyse Štěpánov nad Svratkou.

Budova Základní školy a Mateřské školy Štěpánov nad Svratkou stojí na okraji městyse, v údolí řeky Svratky, obklopena přírodou, kopci. Mateřská škola byla projektována podle platných směrnica zákonů. Je dvoutřídní, jednopatrová, s celodenním provozem, s kapacitou 46 dětí. V roce 2014/2015byly v provozu dvě třídy. V přízemí je jedna třída, šatna pro dětí z obou tříd, sociální zařízení pro děti a zaměstnance, kancelář, výdejna jídla, úklidová komora. Jídlo je přiváženo z kuchyně základní školy.

Děti se na stravování střídají ve třídě v přízemí. V prvním poschodí je také jedna třída, samostatná ložnice a sociální zařízení. Zařízení je velmi přizpůsobeno dětskému světu. Nábytek ve třídách je dětem dostupný. Stolečky a židličky pro děti mají dva rozměry – vyšší a nižší, pro mladší a starší děti. Prostředí mateřské školy je pěkné, čisté, zvelebováno neustálou péčí zaměstnanců, obměňována a doplňována výzdoba, zajišťovány nutné opravy, zakoupeny nové hračky a pomůcky.