Zápis MŠ

Výsledek zápisu dětí do MŠ od 1.9.2022 

Oznámení o přijetí MŠ 2022

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Místo pro podávání žádostí: Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, Štěpánov nad Svratkou 159.

Termín: Žádosti se přijímají pouze od 2. 5. do 13. 5. 2022 včetně.

Osobní podání podepsané žádosti zákonným zástupcem včetně všech povinných příloh je dne 3. 5. 2022 a 12. 5. 2022 od 15:00 do 17:00 hodin přímo v mateřské škole.  Dále je osobní podání možné i v termínu od 2. 5. do 13. 5. 2022 v úředních hodinách  8:00 – 14:00 na podatelně školy.  (Žádost nelze pouze vhodit do schránky).

Další možnosti doručení žádosti:

  • Datovou schránkou na adresu naší školy 5npmh8g
  • Emailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • Poštou – vlastnoručně podepsat žádost a odeslat na adresu školy

Více informací k podmínkám zdePodmínky podávání žádostí

SměrniceSměrnice pro přijímání dětí 2022

Formulář žádosti k vyplnění:   ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Vyplněním a podepsáním elektronického formuláře nedochází k podání žádosti. Žádost je podána pouze doručením do školy některým z výše uvedených způsobů.

K žádosti vždy přiložte prostou kopii rodného listu (slouží ke kontrole osobních údajů před vydáním rozhodnutí) a potvrzení lékaře o povinném očkování.

Registrační číslo slouží jako heslo pro další komunikaci ve věci podání a pro zveřejnění přijatých dětí na vývěsce. 

Způsob přidělení registračního čísla

V případě vyplnění elektronického formuláře žádosti  uvedeného na www.zsstep.cz Vám bude číslo vygenerováno a odeslána zpráva o přidělení registračního čísla žádosti, které je nutné si uložit. V případě využití jiného formuláře nebo žádosti na podatelně do protokolu, bude registrační číslo přiděleno na podatelně.