Zápis do Mateřské školy

Výsledky zápisu do MŠ od školního roku 24_25

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Místo pro podávání žádostí: Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, Štěpánov nad Svratkou 159.

Termín: Žádosti se přijímají pouze od 2. 5. do 7. 5. 2024 včetně.

Osobní podání podepsané žádosti zákonným zástupcem včetně všech povinných příloh je možné dne 2. 5. 2024 od 15:00 do 17:00 hodin přímo v mateřské škole, v tomto čase probíhá den otevřených dveří MŠ a je možné se dostavit s dítětem. Dále je osobní podání žádosti v termínu od 2. 5. do 7. 5. 2024 v úředních hodinách  od 8:00 do 14:00 na podatelně školy (žádost nelze pouze vhodit do schránky).

Další možnosti doručení žádosti:

  • Datovou schránkou na adresu naší školy 5npmh8g
  • Emailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • Poštou – vlastnoručně podepsat žádost a odeslat na adresu školy

Více informací k podmínkám zdeStanovení podmínek MŠ 24_25

Směrnice:  Směrnice pro přijímání dětí 2024

Formulář žádosti k vyplnění:   ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Vyplněním a podepsáním elektronického formuláře nedochází k podání žádosti. Žádost je podána pouze doručením do školy některým z výše uvedených způsobů.

K žádosti vždy přiložte prostou kopii rodného listu (slouží ke kontrole osobních údajů před vydáním rozhodnutí) a potvrzení lékaře o povinném očkování.

Registrační číslo slouží jako heslo pro další komunikaci ve věci podání a pro zveřejnění přijatých dětí na vývěsce. 

Způsob přidělení registračního čísla

V případě vyplnění elektronického formuláře žádosti  uvedeného na www.zsstep.cz Vám bude číslo vygenerováno a odeslána zpráva o přidělení registračního čísla žádosti, které je nutné si uložit. V případě využití jiného formuláře nebo žádosti na podatelně do protokolu, bude registrační číslo přiděleno na podatelně.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ