Zápis MŠ

Kladné rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se zákonným zástupcům nezasílá poštou, ale oznamuje vyvěšením na veřejně přístupném místě, což bylo učiněno dne 17. 5. 2019.

Seznam přijatých dětí je také uveden v příloze této stránky zde: Oznámení o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2019

Zákonný zástupce si může vyzvednout rozhodnutí v kanceláři školy od 22. 5. 2019.

Rozhodnutí o nepřijení bude zasláno poštou do vlastních rukou žadatele.

 

Mgr. Jiří Dufek, ředitel školy

 

ČJ: ZSSTE-RO/4/2019

Místo pro podávání žádostí: ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou, Štěpánov nad Svratkou 159.
Způsob doručení přihlášky: osobně.
Termín a čas doručení žádosti: 2. května 2019 od 8:00 do 16:00; do 13:30 se žádosti přijímají v kanceláři školy a  od 13:30 do 16:00 se žádosti přijímají přímo v mateřské škole a rodičům je umožněna návštěva školky i s dítětem.

Více informací zde:  Podávání žádostí o přijetí dětí do MŠ 2019

Žádost_o_přijetí_dítěte_2019

Směrnice pro přijímání dětí 2019

Žadatelům o předškolní vzdělávání, kterým nebude vyhověno kladně, bude zasláno rozhodnutí poštou.  Kladné rozhodnutí se nezasílá, zákonný zástupce si je může vyzvednout v kanceláři školy.