Školní sociální pedagog

Mgr. Stanislava Kubíková

Oblast činnosti:

  • Výchovné působení ve škole i ve volném čase
  • Sociálně pedagogické aktivity
  • Poradenská, diagnostická a analytická činnost
  • Podpora týmové práce
  • Reedukační a resocializační práce

Konzultační hodiny: po domluvě