Společným vzděláváním ke zvýšení kompetencí dětí a žáků III

Od 1. září 2021 probíhalo na naší škole dvouleté období realizace projektu s názvem Společným vzděláváním ke zvýšení kompetencí dětí a žáků III. Projekt byl financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  V mateřské škole díky pokračování projektu mohl nadále působit školní asistent, na základní škole sociální pedagog a kariérový poradce. Nově si učitelé druhého stupně vyzkoušeli výuku v tandemu. Děti měly možnost bezplatně navštěvovat badatelský klub či čtenářský kroužek. Pedagogové mateřské i základní školy připravili projektové dny, které se uskutečnily za pomoci odborníků z praxe. Podporovány byly rovněž aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Všechny naplánované akce se nám podařilo úspěšně zakončit, a tím zvýšit kvalitu vzdělávání na naší škole.