Borověnka

Soubor Borověnka pracuje při Základní škole a Mateřské škole ve Štěpánově nad Svratkou pod vedením Bohumily Blechové. Byl založen na počátku roku 2004. V současnosti jsou jeho členy děti ve věku od 4 do 15 let – navštěvuje ho 28 dětí.

 Soubor zpracovává lidové hry, zvyky, písně a tance z Horácka, zejména pak z nejbližšího okolí Štěpánova.  Děti tak rozvíjejí všestranně své schopnosti (řečový projev, prostorová orientace, zpěv, správné držení těla, rytmické cítění, projev na veřejnosti,…). Zejména s těmi menšími pracujeme hravou formou. Kromě folklóru se věnujeme i dalším tancům z různých koutů světa.
Nedílnou součástí naší činnosti je také letní soustředění (tábor).
dsc_0926 dsc_1004