Nabídka pro žáky

DALŠÍ NABÍDKA PRO ŽÁKY

 • příprava žáků ke studiu
 • plavecký kurz pro žáky 1. stupně
 • lyžařský výcvik pro žáky 7. a 8. ročníku
 • zájezdy do divadel – Brno
 • výlety, odborné exkurze
 • sportovní soutěže
 • olympiády
 • využití žákovské knihovny a čtenářských koutků
 • možnost nákupu školních potřeb
 • kulturní a naučné pořady ve škole
 • bezplatné využívání internetu