Zápis do 1. ročníku základní školy

Anonymizované výsledky zápisu

Stanovení termínu pro školní rok 2024/2025

Zápis žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025 

bude probíhat 25. dubna 2024  v čase 12:30 – 16:30.  K zápisu přinesete vyplněnou žádost na webu školy www.zsstep.cz. V tomto čase bude probíhat i motivační část.  Podání žádosti bude možné i od 22. dubna 2024 do 26. dubna 2024 bez osobní přítomnosti dítěte. Vždy je nutné vyplnit elektronickou žádost na webu školy www.zsstep.cz  

Termín byl stanoven dle § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů.

Zápis je povinný pro zákonné zástupce dětí, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2024. Rodiče mohou v době zápisu, nejpozději do 30. 4. 2024, dle § 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. písemně požádat o odklad školní docházky. Žádost musí být dle zákona doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Informace pro rodiče:

Prosíme rodiče, aby při zápisu (případně i žádosti o odklad)  postupovali dle instrukcí uvedených zde: Zápis_informace 2024.  Staženou elektronickou přihlášku (žádost o odklad) je nutné před předáním škole vytisknout a podepsat. Pokud je žádost o odklad neúplná (schází například vyjádření lekaře, …), pak doporučujeme současně stáhnout a podat i přihlášku k základnímu vzdělávání.

Desatero pro rodiče

Zápis_informace 2024