Zápis ZŠ

Kladné rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se zákonným zástupcům nezasílá poštou, ale oznamuje vyvěšením na veřejně přístupném místě, což bylo učiněno dne 23. 4. 2019.

Zákonný zástupce si může vyzvednout rozhodnutí u ředitele školy od 26. 4. 2019.

Seznam přijatých žáků je také uveden v příloze na této stráce zde: Oznámení rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2019/2020

 

 

ČJ: ZSSTE-RO/3/2019

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

oznamuje termín

zápisu žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020.

Zápis dětí bude probíhat 17. dubna 2019 v době od 13:00 do 16:00 v budově základní školy Štěpánov nad Svratkou 159.

Termín byl stanoven dle § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů.

Pro školní rok 2019/2020 se bude přijímat 20 dětí do 1. ročníku.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2019. Rodiče mohou v době zápisu, nejpozději pak do 30. 4. 2019, dle § 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. písemně požádat o odklad školní docházky. Žádost musí být dle zákona doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Oznámení ředitele – zápis ZŠ 19_20

ke stažení:

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Příloha č 1 desatero pro rodiče