Zápis ZŠ

Výsledek zápisu k základnímu vzdělávání jsou v následujícím odkazu:  Anonymizované výsledky zápisu (ZŠ)

 

Informace k zápisu 2021

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

oznamuje termín

  zápisu žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 

Zápis dětí bude probíhat od 15. dubna 2021 do 30. dubna 2021 elektronickou formou vyplněním žádosti na webu školy www.zsstep.cz.

Termín byl stanoven dle § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů.

Pro školní rok 2021/2022 se bude přijímat 20 dětí do 1. ročníku.

Zápis je povinný pro zákonné zástupce dětí, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2021. Rodiče mohou v době zápisu, nejpozději do 30. 4. 2021, dle § 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. písemně požádat o odklad školní docházky. Žádost musí být dle zákona doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Informace pro rodiče:

Prosíme rodiče, aby při zápisu (případně i žádosti o odklad)  postupovali dle instrukcí uvedených zde: Informace 2021.   Doporučujeme Vám nepoužívat mobilní telefony a tablety. Staženou elektronickou přihlášku (žádost o odklad) je nutné uložit do počítače a následně ji před předáním škole vytisknout a podepsat. Pokud je žádost o odklad neúplná (schází doporučení lekaře, …), pak doporučujeme současně stáhnout a podat i přihlášku k základnímu vzdělávání.

Důležité informace k zápisu 2021

Desatero pro rodiče

Oznámení ředitele