Zápis ZŠ

 

Výsledek zápisu do 1. ročníku

 

 

Ro-23_2- Oznámení termínu zápisu pro školní rok 2023/2024

Zápis_informace 2023

 

Zápis žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024 

bude probíhat 26. dubna 2023  včase 12:30 – 16:30.  K zápisu přinesete vyplněnou žádost na webu školy www.zsstep.cz. V průběhu vyplnění elektronické žádosti si vyberete termín osobní návštěvy s dítětem. Ve  vybraném čase bude probíhat motivační část.

Podání žádosti bude možné i od 24. dubna 2023 do 28. dubna 2023 bez osobní přítomnosti dítěte. Vždy je nutné vyplnit elektronickou žádost na webu školy www.zsstep.cz

Termín byl stanoven dle § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů.

Pro školní rok 2023/2024 se bude přijímat 18 dětí do 1. ročníku.

Zápis je povinný pro zákonné zástupce dětí, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2023. Rodiče mohou v době zápisu, nejpozději do 30. 4. 2023, dle § 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. písemně požádat o odklad školní docházky. Žádost musí být dle zákona doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Informace pro rodiče:

Prosíme rodiče, aby při zápisu (případně i žádosti o odklad)  postupovali dle instrukcí uvedených zde: Zápis_informace 2023.  Staženou elektronickou přihlášku (žádost o odklad) je nutné uložit do počítače a následně ji před předáním škole vytisknout a podepsat. Pokud je žádost o odklad neúplná (schází doporučení lekaře, …), pak doporučujeme současně stáhnout a podat i přihlášku k základnímu vzdělávání.

Desatero pro rodiče

Zápis_informace 2023