Zápis ZŠ

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2022/2023

 

Důležité informace k zápisu 2022

 

Zápis žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023 

bude probíhat 27. dubna 2022  v čase 12:30 – 16:30.  K zápisu přinesete vyplněnou žádost na webu školy www.zsstep.cz. V průběhu vyplnění elektronické žádosti si vyberete termín osobní návštěvy s dítětem. Ve  vybraném čase bude probíhat motivační část.

Podání žádosti bude možné i od 19. dubna 2022 do 27. dubna 2022 bez osobní přítomnosti dítěte. Vždy je nutné vyplnit elektronickou žádost na webu školy www.zsstep.cz

Termín byl stanoven dle § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů.

Pro školní rok 2022/2023 se bude přijímat 20 dětí do 1. ročníku.

Zápis je povinný pro zákonné zástupce dětí, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2022. Rodiče mohou v době zápisu, nejpozději do 30. 4. 2022, dle § 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. písemně požádat o odklad školní docházky. Žádost musí být dle zákona doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Informace pro rodiče:

Prosíme rodiče, aby při zápisu (případně i žádosti o odklad)  postupovali dle instrukcí uvedených zde: Informace 2022.  Staženou elektronickou přihlášku (žádost o odklad) je nutné uložit do počítače a následně ji před předáním škole vytisknout a podepsat. Pokud je žádost o odklad neúplná (schází doporučení lekaře, …), pak doporučujeme současně stáhnout a podat i přihlášku k základnímu vzdělávání.

Důležité informace k zápisu 2022

Oznámení termínu pro zápis ZŠ 2022

Desatero pro rodiče