Personální obsazení, kontakty

I. třída (tel.: 601 003 255):

Mgr. Stanislava Kubíková, zástupce ředitele pro MŠ (tel.: 601 003 256)

Mgr. Tereza Jahodová, učitelka MŠ

II. třída (tel.: 601 003 257):

Mgr. Helena Šavrňáková, učitelka MŠ

Světlana Halvová, učitelka MŠ

 

Bc. Veronika Skalníková, asistent pedagoga, učitelka MŠ

Blanka Dvořáčková, asistent pedagoga

Mgr. Zdeňka Koukalová, školní asistent