Personální obsazení

I. třída:

Mgr. Stanislava Kubíková, vedoucí učitelka MŠ

Bc. Tereza Jahodová, učitelka MŠ

II. třída:

Helena Šavrňáková, učitelka MŠ

Světlana Halvová, učitelka MŠ

 

Veronika Skalníková, asistent pedagoga

Blanka Dvořáčková, asistent pedagoga

Mgr. Zdeňka Koukalová, školní asistent