Lesní dobrodružství

odkaz na WWW projektu

 

Projekt navazuje na úspěšné projekty z minulých let Kapsa ohnivého mloka, Klub lysek a Hmyzí kamarádi. Dále rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí a přírodě v okolí svého bydliště. Cílem projektu je seznámit děti s lesem a životem v něm, lesním hospodařením. Navazujícím cílem projektu je vést děti k přemýšlení o možnostech omezení tvorby odpadů. Pro tyto aktivity se snaží získat také rodiče a prarodiče.

Projekt je zaměřen na les. Děti budou číst knihy o lese (O veverce Zrzečce, Lesní noviny,..) s cílem poznávat tajemství lesa i hospodaření v něm. K tomu využijí programy lesní pedagogiky (Lesy ČR). Děti navštíví také výukové programy o.p.s. Chaloupky zaměřené na les a stromy. Společně s rodiči či prarodiči se zúčastní vycházky s odborníkem na les a lesní hospodaření. Děti budou také ve spolupráci s Ing. Petrem Kunčíkem zjišťovat, jak je třeba o les pečovat. Budou se věnovat také předcházení vzniku odpadů, a to jak v rámci výukových programů, tak i ve škole. V rámci výtvarné činnosti pak vyzdobí zakoupené látkové tašky a vytvoří z nich výstavu, která bude doplněna fotografiemi z dalších aktivit projektu. Zúčastní se také akce Den Země se zaměřením na odpady, kam pozvou i žáky ZŠ Prosetín. Starší žáci využijí nabídky SEV Chaloupky a zúčastní se programu o ničení lesů (změny klimatu) a také besedy o odpadech, která se uskuteční ve spolupráci s obcí a Studentským klubem Bystřicko, z.s.
Výstupy projektu:
– účast žáků na 5 programech SEV a 1 programu Lesů ČR a soutěži pořádané Lesy ČR
– vycházka s odborníkem na les a lesní hospodaření pro děti, rodiče i seniory
– výstava prací žáků v prostorách školy
– beseda na téma odpadů – účast 2 pedagogů na 2 seminářích zaměřených na oblasti uvedené v projektu.