Školní metodik prevence

Metodik prevence: Mgr. Martin Homolka

Oblast činnosti:

  • Prevence a řešení sociálně patologických jevů

 

Konzultační hodiny: po domluvě