Sběr starého papíru

Ve spolupráci s úřadem městyse jsme opět uspořádali soutěž ve sběru papíru, které se zúčastnilo 51 žáků naší školy. Celkem se podařilo odevzdat 2440 kg starého papíru. V soutěži zvítězili žáci 2. ročníku s průměrem 46 kg na žáka, následovaní žáky 4. a 5. ročníku. Nejvíce papíru přinesla Adélka Harásková – 223 Kg.