Společným vzděláváním ke zvýšení kompetencí dětí a žáků II

Od 1. září 2019 probíhá na naší škole dvouleté období realizace projektu s názvem Společným vzděláváním ke zvýšení kompetencí dětí a žáků II. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Podporuje například osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Jedná se o vzdělávání pedagogů zaměřené na rozvoj sebepoznání, prohloubení komunikativních a kooperativních dovedností a kompetencí pro společné vzdělávání heterogenních skupin žáků bez předsudků. V mateřské škole díky pokračování projektu může nadále působit školní asistent, na základní škole sociální pedagog a nově došlo k personálnímu posílení o kariérového poradce.

Děti se mohou těšit na pestré aktivity všech zapojených subjektů. Již od září se rozběhla činnost zájmového vzdělávání. Děti mají možnost bezplatně navštěvovat badatelský klub, kroužek anglického jazyka či doučování. Pedagogové základní školy a školní družiny připravují projektové dny, které se uskuteční jak ve škole, tak mimo ni. Podporovány jsou rovněž aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Na podporu spolupráce s rodiči dětí zorganizuje mateřská škola 3 volnočasová komunitní setkání s externím odborníkem. O termínech setkání budou rodiče včas informováni.

Doufáme, že se nám podaří i přes mimořádnou epidemickou situaci všechny naplánované akce v příštím školním roce úspěšně zakončit, a tím zvýšit kvalitu vzdělávání na naší škole.