Pasování na čtenáře

  • IMG_2144
  • IMG_2148
  • IMG_2152
  • IMG_2155
  • IMG_2157
  • IMG_2162
  • IMG_2168
  • IMG_2174
  • IMG_2186
  • IMG_2188

Letos jako každý rok proběhlo pasování prvňáčků na malé čtenáře. Děti ukázaly, co vše se za první rok školy naučily a předvedly krátký program, který byl podbarven prezentací jejich fotografií. Pasování ještě předcházel slib čtenáře. Tímto slibem stvrdil každý žáček, ukončující první třídu, své pasování na čtenáře. Poté následovalo samotné pasování, kde děti pan ředitel pasoval na „Rytířky a rytíře řádu čtenářského“ a společně s paní zástupkyní, paní starostkou a paní asistentkou dětem pogratulovali. Domů si děti odnesly nejen nezapomenutelný zážitek, ale i pasovací listinu a krásnou knížku pro první čtení od Jindřicha Balíka Jak myška učila zvířátka číst. Teď už můžeme jen dětem přát mnoho pěkných přečtených knih.

Mgr. Eva Chalupníková

(Více fotografií je umístěno ve školní fotogalerii.)