Čarodějnický den v MŠ

  • P1050856
  • P1050858
  • P1050863
  • P1050866
  • P1050867
  • P1050871

V pátek 28. dubna 2023 se naše mateřská škola proměnila v „čarodějnickou“. Děti i paní učitelky využily masek, kostýmů či drobných rekvizit k oslavení svátku Čarodějnic. Děti zhlédly vzdělávací video a seznámily se s historií tohoto svátku. V průběhu dne se také tančilo, zpívalo a došlo k ochutnávce kouzelných prstů, které si děti předchozí dny připravily a paní kuchařky nám je upekly. Tímto jim moc děkujeme za spolupráci. K ochutnávce si namíchaly i kouzelný lektvar pro hodné děti a paní učitelky, který začarovaly kouzelnickým zaříkávadlem. Poté na ně venku čekala čarodějnická stezka, která vedla po okolí školy. Děti hledaly jednotlivé úkoly a ty následně plnily. Za úspěšné dokončení si při odchodu domů odnesly drobnou sladkost.

Učitelky MŠ