Čistá Vysočina

  • IMG_6698
  • IMG_6699
  • IMG_6700
  • IMG_6701
  • IMG_6702
  • IMG_6704

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 se žáci 7., 8. a 9. třídy zapojili do akce Čistá Vysočina. Žáci 7. a 8. ročníku se vydali směrem na Koroužné, žáci 9. ročníku sbírali odpadky kolem cesty na Hodonín. Při té příležitosti jsme si zopakovali pravidla pro třídění odpadu a bezpečného pohybu na komunikacích. Byli jsme překvapeni množstvím nalezených odpadků, podařilo se nám naplnit celých 7 pytlů. Kolem Štěpánova je nyní čisto, snad se tento stav podaří udržet i do budoucna.

Mgr. Pavla Homolková