Vítání občánků

  • P1010571
  • P1010572
  • P1010573

Po dlouhé době jsme se s vedením Městyse Štěpánov nad Svratkou domluvili opět na spolupráci při vítání občánků. Bohužel, než se akce uskutečnila (22. 11. 2021), bylo nutné již opět přihlédnout k situaci v zemi. Děti zazpívaly novým občánkům jen v omezeném počtu a tentokrát bez tradiční básničky u kolébky. I tak to byla velmi vydařená akce. Děti to zvládly i v menším uskupení a mohly tak zažít příjemnou a slavnostní atmosféru.

Učitelky MŠ