Podpora polytechnické výchovy v mateřských školách a základních školách

Naše škola získala dotaci z Kraje Vysočina na nákup stavebnic ROTO z Vysočiny. Stavebnice jsou určeny především žákům 1., 2. a 3. ročníku ZŠ, své využití však najdou i v mateřské škole. Stavebnice, metodické materiály z Kraje Vysočina a pracovní sešity jsou využívány nejen ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, ale i v dalších činnostech dětí, při individuální i skupinové práci.

Stavebnice i vytvořené sestavy (možnost dotváření) jsou využívány i v jiných vzdělávacích oblastech pro názornost, zpestření výuky.

polyvych