Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství

V Základní škole ve Štěpánově nad Svratkou jsme se zapojili do projektu Výzva č. 56.

Ve škole probíhají v rámci vyučování čtenářské dílny. Díky této aktivitě jsme mohli nakoupit do školní knihovny přes 400 kusů nových knih a nabídnout dětem širokou nabídku titulů.

Důležitost rozvíjení čtenářské gramotnosti pro rozvoj osobnosti jedince není snad třeba připomínat. Ve čtenářských dílnách jsou žáci vedeni k uvědomělému čtení s porozuměním čtenému textu. Je rozvíjena fantazie, představivost, rozvíjí se vyjadřovací schopnosti, komunikativní dovednosti, žáci se učí spolupracovat, vyhledávat informace v textu…

Součástí projektu byl i jazykový pobyt žáků v rakouském Semmeringu.

 

logo vyzva 56