Připojení k jednodenní výstražné stávce v pondělí 27. 11. 2023

Vážení rodiče,
zaměstnanci naší školy se připojí k výstražné jednodenní stávce v pondělí 27. 11. 2023, kterou vyhlásil ČMOS PŠ. Z tohoto důvodu bude škola zcela uzavřena. Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace.
Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání a aby si ze školních let odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní. V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání a připravili jim i sobě perspektivní budoucnost.
Důvody, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, jsou jednoznačné.
Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování.
Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání, což by v naší škole znamenalo návrat ke spojování tříd na prvním stupni.

Za stávkový výbor Mgr. Silvie Zivčáková

Vážení rodiče,
vím, že Vám zavřenou školou komplikujeme situaci, ale věřím, že nás chápete. Nebudeme se prát za sebe, ale za možnost kvalitního vzdělání pro Vaše děti, jsou budoucnost nás všech. Věřte, že si děti nebereme jako rukojmí. Ty si bohužel vzala vláda, která není schopna najít politickou vůli realizovat svou vlastní prioritu. Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků. Vzhledem k tomu, že se do stávky zapojí téměř všichni zaměstnanci školy a z pozice ředitele nejsem schopen organizačně zajistit provoz školy, školky, družiny ani školní jídelny, bude dne 27. 11. 2023 vyhlášeno pro žáky školy ředitelské volno a v mateřské škole a družině přerušen provoz.
„Nejde o naše platy, ale o vzdělání dětí.“

Mgr. Jiří Dufek, ředitel školy

 

Ředitelské volno 

Na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je pro základní školu vyhlášen volný den na 27. 11. 2023.  Dne 27. 11. 2023 nebude zajištěn ani provoz školní družiny a školní jídelny.

 

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

Na základě ustanovení § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je po projednání se zřizovatelem přerušen provoz mateřské školy dne 27. 11. 2023. Provoz mateřské školy bude obnoven dne 28. 11. 2023. Důvodem pro přerušení provozu mateřské školy jsou organizační podmínky na straně školy.