Den vody

  • IMG_5041
  • IMG_5457
  • IMG_5458
  • IMG_5459
  • IMG_5461

Jednou z aktivit, kterou jsme se žáky v přírodovědných předmětech zrealizovali, byl projekt „Den vody“.

Světový den vody byl OSN určen od roku 1993 na 22. březen.

Spojené národy tento den navrhly v roce 1992 na jednání  v Rio de Janeiru.  Důvodem je skutečnost, že na světě více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě. Propagace agentur a nevládních organizací, které se věnují problémům spojených s vodou, je zaměřena na čistotu a ochranu vod a jejich šetření.

Ve školním roce 2008/2009 jsme na naší škole měli na toto téma projektový týden, ze kterého mám pečlivě uložené práce tehdejších žáků – materiály v „papírové“ podobě /podle učiva přírodopisu v jednotlivých ročnících/, které tenkrát vznikly. A my jsme letos v době „digitální“ tato témata znovu zpracovali, rozšířili a výsledkem jsou referáty a prezentace, které vznikly s použitím počítačů.

Ráda bych všechny žáky pochválila za snahu a aktivní zapojení do projektu.

Mgr. Silvie Zivčáková