Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl vyhlásit ředitelské volno na pátek 7. 6. 2024 ze závažných technických důvodů. Tento den bude odpojen přívod vody do budovy z důvodu výstavby MŠ.

Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu.

Výuka plavání pro 3. a 4. ročník bude zajištěna a žáci po příjezdu z bazénu budou odcházet domů.  Žákům 3. a 4. ročníku budou upřesněny informace prostřednictvím aplikace Bakaláři.

Mgr. Jiří Dufek, ředitel školy