Čistá Vysočina

  • IMG_1798
  • IMG_1799
  • IMG_1801
  • IMG_1802
  • IMG_1806
  • IMG_1808
  • IMG_1811
  • IMG_1816

Také letos se naše škola zapojila do akce Čistá Vysočina. Za druhý stupeň se o úklid postarali žáci 8. a 9. třídy. Po zkušenosti z loňska jsme si na úklid vyhradili větší prostor, akci jsme naplánovali místo odpoledního vyučování na čtvrtek 18. dubna. Před akcí jsme si zopakovali pravidla bezpečnosti při pohybu na silnici, ale i při sbírání nebezpečných odpadků. Vydali jsme se do Koroužného, každá třída uklízela jednu stranu podél komunikace. Ve srovnání s minulým rokem se nám zdálo, že množství odpadků ubylo, avšak na začátku obce Švařec jsme pod skalou objevili černou skládku plechovek, skleněných lahví a dalšího odpadu. Žáci byli upřímně udiveni bezohledností lidí, kteří tuto skládku vytvořili. Naskytla se nám tak opravdu praktická ukázka vandalismu, díky níž se ještě zvýšil výchovný potenciál celé akce. Děkujeme všem žákům za ochotné zapojení do úklidu!

Mgr. Pavla Homolková