Výlet 1. stupně

  • IMG_20230628_094403

Každým rokem vyráží žáci naší školy na zasloužený výlet. Letos žáci 1., 2., 3. a 5. ročníku zavítali 28. 6. 2023 do Jihlavy.  V rámci environmentální výchovy se podívali žáci 3. ročníku do firmy na recyklování mobilních telefonů a zařízení Enviropol Jihlava. Tam se dozvěděli spoustu informací o složení mobilů a jejich ekologické likvidaci.

V souvislosti s tímto projektem jsme navštívili i jihlavskou zoologickou zahradu. Druháci si s odborníky centra Podpovrchem  povídali o plazech. Mohli si na vlastní ruce zkusit, jak se chová ještěrka nebo jaký pocit přináší držet v rukou korálovku.

Třeťáci a naši prvňáčci si ZOO prošli s kufrem a programem ZOO v krabici a páťáci si vytvořili vlastní program s řešením úkolů a vyplňováním pracovních listů, které jim paní učitelka připravila.

Celý výlet se náramně vydařil, žáci se dozvěděli spoustu informací a nyní se těší na příští výlety a exkurze.

Učitelky 1., 2., 3. a 5. ročníku