Plavecký výcvik žáků 4. a 5. ročníku

Stejně jako každý rok se naše škola účastní plaveckého výcviku v bazénu sportovní haly v Bystřici nad Pernštejnem. Základem je naučit děti správný způsob plavání a dýchání, některé i nebát se vody. Žáci se adaptují na vodní prostředí, dodržují hygienu plavání, zvládají základní plavecké dovednosti. Učí se zvládat v souladu s individuálními předpoklady různé plavecké techniky, prvky sebezáchrany a bezpečnosti. Děti výuka velmi baví a na plavání se se spolužáky vždy těší.

Dohlížející paní učitelky: Dana Dědičová, Zlatka Kobzová