Exkurze do Brna – 3. a 4. ročník

 

Ve čtvrtek 9. března jsme s žáky 3. a 4. ročníku uskutečnili plánovanou návštěvu Brna pro doplnění znalostí z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Navštívili jsme planetárium, Anthropos a poznali historické jádro Brna. K jednotlivým památkám si připravili povídání pro ostatní sami žáci. Velkou zkušeností pro všechny děti bylo i cestování dopravními prostředky. Plánované aktivity jsme zvládli bez obtíží, i žáci si zaslouží velkou pochvalu.

Ve škole jsme si výlet znovu připomněli, zopakovali poznatky a zajímavosti. Žáci exkurzi hodnotili velmi pěkně. Toto jsou reakce některých:

V planetáriu se mě líbilo hlavně souhvězdí, celá noční obloha. Hodně souhvězdí je pojmenováno podle zvířat, například býk, pes, medvědice, lev, labuť. O planetě Mars jsem se dozvěděl, že tu dříve byla voda, ale zmizela kvůli větru. Na nebi je vidět Venuše, Mars, Jupiter. Dozvěděla jsem se, jaká je na planetách teplota a jak to tam vypadá. Ze souhvězdí jsem si zapamatovala: Velký vůz, Malý vůz, Polárku, Velkou medvědici, Kasiopeu…

V Anthroposu mě zaujal ten velký mamut a ty kostry. Mamut byl hodně pěkný, ale mě zaujala jeho váha – 5-7 tun. Dozvěděla jsem se, jak asi to vypadalo v době pravěké, jak vypadali lidé, kteří žili v době úplně jiné než my, že bylo několik druhů pravěkých lidí a že slovo homo znamená člověk. Viděla jsem Věstonickou venuši a moc zajímavých věcí a nástrojů, kterými kdysi lovci lovili mamuty.

V Brně jsme viděli Brněnskou radnici, fiály, draka, kolo. Připomněli jsme si i pověsti. Na Petrově zvoní poledne již v jedenáct. Viděli jsme největší budovu v ČR. Náměstí Svobody má trojúhelníkový tvar.

Výlet byl úplně úžasný, strašně se mi líbil. Moc se mně na tom líbilo, že jsme byli rozděleni do skupin. Mohli jsme si koupit párek v rohlíku. Mám plno zážitků a cesta se mi líbila v autobusu, ve vlaku i šalině. Výlet jsem si užila.