Celé Česko čte dětem

Štěpánov čte dětem 2022

Dnem 9. listopadu 2022 skončila série čtenářských aktivit pro naše žáky a děti z mateřské školy. Každým rokem se do projektu – Celé Česko čte dětem –  s chutí zapojujeme. Setkání nad knihami nám přináší seznámení se spisovateli, herci i možnost našeho tvůrčího uplatnění. Letos se nám podařilo pozvat k nám paní spisovatelku Ivu Procházkovou, setkala se s velkými i malými dětmi. Pozvání paní spisovatelky si vyžádali sami žáci. Vedla je k tomu obliba jejích knížek, které jsme společně četli. Dotazy žáků po předčítání tak byly přímo cílené k daným knihám a také životní dráze paní Ivy. Zajímavé autorské čtení proběhlo v prostředí přírodní učebny. Pan Hynek Jurman předčítal povídku o školní docházce šitou na míru. Povídka o nástupu do školy se totiž týkala naší školy před 60 lety. Následně probíhala beseda s panem spisovatelem a představení jeho dalších knížek. Na tuto besedu mohli zavítat i zájemci z řad veřejnosti. Další čtenářské aktivity proběhly v mateřské škole, byly určeny nejmenším, ale zážitky si z vystoupení odnesly i starší děti a jejich rodiče. Napínavé bylo představení pavouka Čendy v podání paní Ireny Fenyklové. Děti vnímaly řadu zajímavých rekvizit, které je nabádaly k přemýšlení, rozvoji paměti a fantazie. Knížky o pavoukovi Čendovi, z kterých předčítala, byly pro naše děti objednány a nyní již z nich dětem předčítají paní učitelky. Další úspěšná aktivita, která proběhla v mateřské škole, bylo představení členů pěveckého sboru Labyrint. Pod vedením paní učitelky Evy Čepičkové vystoupili v krásném zpracování muzikálku O velké řepě a následně dětem příběh předčítali. Za autorské vytvoření pohádkového muzikálu a celkový nácvik a zdařilé zpracování příběhu s žáky paní učitelce děkujeme. V další její tvorbě přejeme hodně úspěchů.

Partneři projektu: Kraj Vysočina, Mikroregion Bystřicko, společnost E-On, Městys ve Štěpánově nad Svratkou, Dráček a Šikulka. Děkujeme. Také děkujeme za dárky v podobě knížek a časopisů. Velké poděkování patří i všem zaměstnancům naší školy a školky, kteří se opět zasloužili o zdárný průběh všech setkání.