Prevence dětských úrazů

  • 20220615_090409
  • 20220615_090423
  • 20220615_091309
  • 20220615_091342
  • 20220615_093107
  • 20220615_093512
  • 20220615_093524
  • 20220615_104435
  • 20220615_113233

Ve středu 15. 6. 2022 se 3. třída zúčastnila programu Prevence dětských úrazů. Vše se konalo v rámci projektu Kraje Vysočina. Žáci se učili základům první pomoci a jak předcházet nebezpečným situacím. Akce byla velice zdařilá a děti si tak mohly vyzkoušet různé aktivity. Přece dobrá vůle pomoci by měla být v každém z nás.

Mgr. Eva Chalupníková