Den otevřených dveří

 • IMG_8518
 • IMG_8524
 • IMG_8530
 • IMG_8537
 • IMG_8562
 • IMG_8588
 • IMG_8594
 • IMG_8643
 • IMG_8076
 • IMG_8201
 • IMG_8203
 • IMG_8222
 • IMG_8236
 • IMG_8250
 • IMG_8257
 • IMG_8268
 • IMG_8315
 • IMG_8342
 • IMG_8356
 • IMG_8357
 • IMG_8364
 • IMG_8376
 • IMG_8397
 • IMG_8414
 • IMG_8420
 • IMG_8438
 • IMG_8446
 • IMG_8459
 • IMG_8479
 • IMG_8481
 • IMG_8517

3. června 2022 jsme oslavili 60. výročí založení nové školní budovy ve Štěpánově nad Svratkou. Pedagogové společně s žáky slavnostně vyzdobili třídy a dopolední vyučování bylo nahrazeno různými aktivitami, mnohé z nich měly žákům přiblížit dobu před šedesáti léty. Někteří přišli oděni podle tehdejší módy a mohli si vyzkoušet starší typ písma nebo nahlédnout do školní kroniky z roku 1962. Členové souboru Borověnka, pěveckého sboru Labyrint a děti z mateřské školy si připravili pěkná vystoupení, kterými potěšili nejen své spolužáky, ale i širokou veřejnost. Secvičená pásma doplnili jednotlivci z řad našich úspěšných recitátorů a družinářů s hrou na flétnu. Školní budova byla otevřená v odpoledních hodinách, rodiče a ostatní návštěvníci si mohli prohlédnout nejen vnitřní prostory budovy ZŠ a MŠ, ale také venkovní učebnu s výstavou výtvarných děl žáků. Bylo připraveno rovněž občerstvení a z jarmarku si mnozí odnášeli pár dětských výrobků. K dispozici byl i almanach sestavený z posledních deseti let provozu školy. Oslava byla završena příjemným setkáním současných a bývalých zaměstnanců školy. Přejeme škole, aby o ni bylo i nadále dobře pečováno a aby měla i v budoucnu dostatek dětí a žáků.