Recitační soutěž se vzpomínkou na pana učitele

Po dvouleté odmlce jsme se s velkou radostí mohli sejít společně na školním kole recitační soutěže. Na přednes básní se žáci dobře připravili, podali velmi pěkné výkony, potěšili a zaujali obecenstvo i vhodným výběrem textů. Paní učitelky z řad přednášejících vybraly zástupce, kteří nás pojedou reprezentovat v regionálním kole v Bystřici nad Pernštejnem.

Přejeme všem našim recitátorům, aby rozvíjeli chuť a nadšení do přednesu básní. Rozdávali radost, prožitek, a aby se jim dařilo.

Letošní kolo soutěže bylo věnováno vzpomínce na milého pana učitele Františka Valacha, který na naší škole mnoho let působil. Vždy se za námi rád vracel a zajímal se o dění ve škole i ve starším věku. S velkou ochotou a zájmem se zúčastňoval a pomáhal nám při různých aktivitách, besedách a zájezdech s dětmi. Byl výborným pamětníkem, vyprávěl nám o historii Štěpánova a okolí. 29. března 2022 by se dožil 100 let.