Zahájili jsme plavecký kurz

 • 20211005_093103
 • 20211005_094702
 • 20211005_094806
 • 20211005_094845
 • 20211005_094912
 • 20211005_094944
 • 20211005_095230
 • 20211005_095434
 • 20211005_101128
 • 20211005_101330
 • 20211005_101346

V úterý 5. října jsme začali jezdit na plavecký kurz do Bystřice n. Pern. Vzhledem k vysoké nemocnosti jelo méně dětí. Autobus nás přivezl k bystřické sportovní hale a pak už jsme se plně soustředili na rituál, který nás teď bude čekat ještě 9x a to každé úterý. Děti byly v této lekci především seznámeny s bezpečným pohybem v celém areálu. Pobyt ve vodě byl o hledání „vodníčka“, na kterého děti bublaly, foukaly nosem do vody a největší odvážlivci zkoušeli i očima pod vodu. Po celou dobu měly všechny děti nadnášející pás a rukávky. Paní učitelky z plavecké školy Zdemar Vysočina s. r. o. je svezly na pěnových lodích a děti ukazovaly, jak zvládají kopat do vody. Na některých účastnících byly znát drobné obavy, ale paní učitelky se snažily děti podpořit a na konci první lekce vypadaly děti spokojeně. Kromě vodních aktivit si děti díky kurzu trénují svoji samostatnost, dokázat si ohlídat si svoje věci, poznávat nové prostory a lidi.

Učitelky MŠ