Dějepisný projekt

 • IMG_4701
 • IMG_4702
 • IMG_4705
 • IMG_4706
 • IMG_4708
 • IMG_4710
 • IMG_4711
 • IMG_4712
 • IMG_4713
 • IMG_4715
 • IMG_4716
 • IMG_4717
 • IMG_4718

Na přelomu září a října se žáci 6. ročníku přenesli v hodinách dějepisu a výtvarné výchovy do období pravěku. V dějepise si ve skupinkách připravili plakáty jednotlivých druhů Homo – jejich popis, dovednosti, způsob obživy a přežití v přírodě. Poté svého pravěkého člověka představili v závěrečné prezentaci svým spolužákům. Ve výtvarné výchově si povyprávěli o pravěkých malbách v jeskyních a o prvních keramických nádobách. Sami navrhovali ozdobené keramické nádoby a zkusili si vyrobit několik předmětů z hlíny.