Uzavření školy a Informace k šíření nákazy koronaviru

Vážení rodiče,

upozorňujeme na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, kterými se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádné_opatřeni_uzavření_základních škol   opatření MZCR bylo dne 12.3.2020 nahrazeno tímto:  Krizové opatření vlády

Na základě ustanovení § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ředitel školy po projednání se zřizovatelem o přerušení provozu mateřské školy v Základní škole a Mateřské škole Štěpánov nad Svratkou. Provoz mateřské školy je přerušen od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020. V návaznosti na aktuální situaci je uzavření mateřské školy  prodlouženo do odvolání.

 

Dále Vám v souvislosti s aktuální situací v šíření nákazy viru COVID-19  zprostředkováváme informace, jak se v těchto situacích zachovat.

Ministerstvo zdravotnictví

Státní zdravotnický ústav

Ministerstvo školství

Informace Kraje Vysočina

Informační leták Kraje Vysočina

Respektujte prosím všechna doporučení k omezení šíření koronaviru.

Pokud rodič bude žádat u svého zaměstnavatele ošetřovné, pak nám prosím zašlete tuto informaci na naši emailovou adresu a potvrzená žádost Vám bude zaslána elektronicky. Není tedy nutná osobní návštěva školy. Vedení školy doporučuje volit tento elektronický postup a do školy nedocházet osobně.

Doporučený postup pro podaní žádosti o ošetrovné při péči o dítě do 10 let

Děkujeme, vedení školy.