Celé Česko čte dětem 2019 – u nás ve škole

A opět zase po roce můžeme bilancovat štěpánovské čtení. Věříme, že byli letos všichni spokojeni s výběrem účinkujících. Snažili jsme se, aby programy mohlo navštívit co nejvíce žáků naší školy. Proto jsme tak volili i časy představení. Úsilím řady zaměstnanců školy se dílo (troufáme si říci) podařilo. Některá setkání tedy byla pouze pro žáky školy, na vybraná jsme přizvali celou veřejnost. Škoda, že naše pozvání využila jen hrstka lidí. Děkujeme jim za podporu.

Máme radost i z knížek, které jsme si mohli pro žáky pořídit. Těšíme se na výstavku a představení nových knížek. Některé máme přímo s věnováním a podpisy autorů. O to víc jsou pro nás cenné, neboť při jejich čtení si vždy vzpomeneme na úžasné osobnosti, s kterými jsme měli možnost být, poslouchat jejich vyprávění a čtení, ptát se na všechno, co nás zajímá.

Letos máme krásné vzpomínky na Moniku Benešovou, Cyrila Podolského, Evu Ventrubovou a Sandru Riedlovou. K příjemné atmosféře čtení přispěly i členky Čtenářského klubu pod vedením paní učitelky Ivy Ostré.

Fotografie plné úsměvů a dobré pohody si můžete prohlédnout na webových stránkách školy. Děkujeme za ně paní učitelce Stárkové.

Děkujeme úřadu městyse za finanční podporu, Mikroregionu Bystřicko, sponzorům (Kraj Vysočina, společnost E-on). Poděkování za úžasně uvázané kytice pro účinkující patří zahradnictví Strakovo v Bystřici. Velké poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci projektu.