Exkurze do ekotechnického centra Alternátor v Třebíči

V pátek 16. listopadu se žáci 7. – 9. třídy zúčastnili vzdělávacího programu v největším science-centru na Vysočině. V úvodní části proběhla komentovaná projekce v multimediálním sále s “Vědou na kouli” (promítání na kulové plátno představující Zemi). Děti byly velmi názorně seznámeny s některými globálními ekologickými problémy, např. se znečišťováním oceánů plasty, dopadem lodní a letecké dopravy na ovzduší. Program vedl k zamyšlení, co můžeme osobně udělat pro zlepšení této situace. Druhá část byla věnována energetice. Co jsou “zelené” zdroje energie a jak se vyrábí teplo z biomasy. Jaké údaje lze nalézt na energetickém štítku. Jakou spotřebu energie mají přístroje, které denně používáme, a kolik to vše stojí. Kde lze ušetřit. Závěr exkurze byl věnován jednoduchým chemickým pokusům, žáci si mohli některé pokusy sami vyzkoušet.

Eva Ondrová

(Více fotografií naleznete ve školní fotogalerii.)