Logopedická péče

  • IMG_2142
  • IMG_2139
  • IMG_2146

Ve středu 22. listopadu proběhla 2. beseda pro rodiče v rámci projektu Společným vzděláváním ke zvýšení kompetencí dětí a žáků. Tentokrát jsme zvolili téma zaměřené na řeč našich dětí. Diskutovat s námi přijela speciální pedagožka, v současné době také učitelka na 1. stupni ZŠ paní Mgr. et Mgr. Ivona Čermáková. Paní Ivona se zaměřuje na logopedickou péči, která využívá akci, činnost, hru – dokázat dítě uvolnit, aby náprava probíhala jakoby mimochodem, prostřednictvím jiných dílčích činností. Rovněž ale upozorňuje na to, že každé dítě potřebuje najít vhodný způsob pro spolupráci. Posezení bylo příjemné. Logopedická problematika byla předávána v přátelském duchu, kdy se přítomné maminky nakonec nebály zapojit i do krátkých ukázek cvičení s dětmi. Další setkání v rámci projektu je plánováno začátkem nového roku.

Učitelky MŠ