Mami, tati, i já půjdu do školy!

  • IMG_1816
  • IMG_1824
  • IMG_1825
  • IMG_1829
  • Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Tímto názvem jsme zahájili první setkání z cyklu besed pro rodiče. Cyklus je uskutečněn v rámci projektu Společným vzděláváním ke zvýšení kompetencí dětí a žáků. Diskutovat s námi přišly paní učitelky z místní ZŠ, B. Blechová a R. Loukotová a pozornost byla zaměřena na připravenost dětí pro vstup do základní školy. Rodiče si mohli znovu sami krátce vyzkoušet, jaké to je začínat cvičit čárky, uvolňovat ruku na kolečkách, či vlaštovkách. Vážíme si i zapojení do diskuze a věříme, že se na další besedě sejdeme v hojnějším počtu.

Učitelky MŠ