Dopoledne s Lesy ČR

  • IMG_1338
  • IMG_1340
  • IMG_1343
  • IMG_1350
  • IMG_1363
  • IMG_1365
  • IMG_1366
  • IMG_1371
  • IMG_1378
  • IMG_1386

V úterý 6. 6. 2017 si děti z MŠ společně s dětmi ze ZŠ ověřovaly své znalosti o přírodě. Zaměstnanci Lesů ČR připravili dětem bohatý program plný úkolů i zábavné činnosti. Děti viděly a obohatily si poznatky o několika živých dravcích. Poznávaly podle kůže a srsti zvířata, třídily obrázky zvířátek na lesní, domácí a ze zoo. Učily se rozlišovat stromy, plody, listy, semínka. Dozvěděly se různé zajímavosti. Skládaly poučné puzzle, vymalovaly obrázek zvířátka a natiskly k němu stopu. Svoji pohybovou obratnost vyzkoušely házením na muchomůrku a medvěda, udržením rovnováhy chůzí po značené stopě. Bylo pěkné počasí a děti dokázaly udržet pozornost po celou dobu programu.

Učitelky MŠ