UPOZORNĚNÍ – karneval 2. 4. 2017

Dětský karneval se blíží, proto prosíme věnujte pozornost následujícímu shrnutí, které vzešlo ze schůzky s rodiči dne 27. 2. 2017.

Bylo dohodnuto následující:

  • rodiče pomohou přichystat sál v sobotu 1. 4.
  • rodiče pomohou uklidit sál 3. 4. v 16:30. S sebou si přinesou kbelík, smeták, hadr, popř. rukavice
  • rodiče postupně, dle svých možností, pomohou při prodeji občerstvení (nabídka na sále – káva, poháry, bufet, při prodeji losů, vydávání tomboly atd.)
  • dle možností rodiče pomohou při získávání sponzorských darů – jednejte za rodiče dětí – karneval pořádá MŠ s rodiči dětí. V MŠ jsou k dispozici žádosti o dar a sponzorské smlouvy. Kontaktujte učitelky. Dary, prosíme, předávejte rovněž učitelkám s lístečkem s názvem firmy, jménem dárce apod., budou zveřejněni. Pokud možno přineste dary alespoň týden předem.
  • pokud se můžete zapojit do prodeje losů, výdeje tomboly, pomoci při občerstvení, nahlaste se učitelkám.

Prosíme o účast a zapojení všech rodičů. Z výdělku karnevalu jsou dětem hrazeny veškeré kulturní akce včetně dopravy, dárky, výlety, pitný režim a další aktivity.

Děkujeme

učitelky MŠ