6. třída

  • img_2925
  • img_1659
  • img_1660
  • img_1661
  • img_1662
  • img_1664
  • img_1665
  • img_1666
  • img_2924b

Kolektiv 6. třídy se skládá ze 17 žáků. 9 dívek a 8 chlapců poprvé společně zasedli do školních lavic 1. září 2016.  9 žáků postoupilo z 5. ročníku naší školy, 3 žáci přestoupili z Víru, 3 žáci ze ZŠ v Prosetíně a 2 žáci se přistěhovali. Druhý školní den, pátek 2. září 2016, probíhal ve znamení vzájemného poznávání se a navazování nových přátelských vazeb, neboť místo klasického vyučování byl zařazen na počátek školního roku adaptační kurz. Cílem kurzu bylo rovněž seznámení žáků a třídní učitelky, kterou je Mgr. Petra Stárková. Formou hravých úkolů jsme se například dozvěděli, kdo má kolik sourozenců a čemu se kdo rád věnuje ve volných chvílích. Některé úkoly museli žáci plnit při týmové spolupráci. Obrátit létající koberec se všemi žáky na palubě vyžadovalo nejen dobrý nápad, ale také trochu šikovnosti a vzájemné pomoci. Splněním i tohoto náročnějšího úkolu žáci dokázali, že jsou ochotni si mezi sebou pomáhat, což je jistě skvělý základ pro utvoření dobrého třídního kolektivu.

img_1659 img_1660 img_1661 img_1662 img_1664 img_1665 img_1666